จัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ทั่วไป

จัดศิลปิน ดารา (Grammy, RS)

จัดเครื่องเสียง เวที ไฟ
( สเป็กเครื่องเสียง )

โดยทีมงาน LamNote.com
& Pananat Network

 

 

วงศิลปินในเครือ

Yai Elvis

The Jagger Band

Sweet Jazz

Stand By

Society Band

Size B

Season Band

Play

Opera Band

New Station

Mash Mellow

Machine John

Kung (Percussion)

Joyboy

Elvis Presley เมืองไทย (จารึก วิริยะกุล)

Head Butt

Hormone Band

Diane M.Ariola ( Vocal )

Chonticha Pimwichai ( Kae )

Easy Band

Big Brother

Band & Acoustic

8 DAY A WEEK

Alex Band

100 Dollar Bills