สอนทฤษฏีเบื้องต้น
สอนคอร์ดกีต้าร์ เทคนิคอย่างง่าย
สอนวิธีแกะเพลงอย่างเร็ว และง่าย
สอนการวิเคราะห์คอร์ด
สอนเบส และวิธีเขียน
สอนวิธีเขียนคีย์บอร์ด
สอนกลองในบรรทัด 5 เส้น
สอนเล่นโน๊ตจริง (สำหรับมืออาชีพ)

การสอน
- แบบส่วนตัว 1-1
- แบบกลุ่ม 3-5 คน